+34 932 701 620 socs@iec.cat


La revista Treballs de Sociolingüística Catalana ha assolit un índex d’impacte de 10 (ICDS) en la Matriu d’Informació de l’Avaluació de Revistes (MIAR) i s’indexa en diferents bases de dades, entre les que destaca JCR (ESCI, WoS), la màxima avaluació en el sistema CARHUS, i ha obtingut el Segell de Qualitat FECYT de reconeixement de la qualitat editorial i científica. La revista també es troba indexada a les bases de dades Directory of Open Access JournalsPeriodicals Index OnlineLinguist listRACOLatindex i Dialnet.
Crida d’articles de TSC 33: http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/announcement/view/122