+34 932 701 620 socs@iec.cat

I Jornades del GCS

I Jornades del Grup Català de Sociolingüística: l’ús interpersonal del català

El Grup Català de Sociolingüística va organitzar, conjuntament amb el CUSC, a finals de l’any 2001 unes jornades per conèixer bé el capteniment lingüístic en aquest camp, analitzar a fons els mecanismes que el condicionen, i reflexionar sobre quin tipus de mesures es podrien prendre per aconseguir que, almenys una part de la població, canviés les seves normes de tria lingüística per fer-les més favorables a l’ús del català.
El resultat de les jornades fou estimulant. En resultà la millor síntesi sobre la situació de l’ús interpersonal efectuada fins llavors (de la mà de les ponències de Joaquim Torres i Francesc X. Vila), tot concloent que, en aquest aspecte, “són fora de lloc tant el cofoisme com la desesperació derrotista: hi ha motius per a l’esperança, però també per a la inquietud. Al costat d’alguns elements favorables, continuen pesant amenaces greus i condicionaments negatius importants”. Alhora, però, es refermà la legitimitat d’incidir-hi, tot i que limitant-ne les actuacions, d’una banda a la persuasió (com ara la publicitat per potenciar les normes de tria lingüística favorables al català, en converses entre interlocutors de grups lingüístics diferents), i de l’altra, al suport a les associacions que vulguin promoure aquests canvis d’usos lingüístics.
Els materials de les jornades han estat editats, a cura de diversos membres de la Comissió, al número 17 de Treballs de Sociolingüística Catalana, amb el nom de «L’ús oral del català. Dades, reflexions i propostes», del qual se n’ha fet diverses ressenyes [Revista de Llengua i Dret, 40; Idees, Revista de temes contemporanis, 22; Butlletí del Cercle XXI, núm. 2; i Noves SL, primavera-estiu 2004 (novetats editorials)