+34 932 701 620 socs@iec.cat

Publicacions

Treballs de Sociolingüística Catalana és l’anuari de la Societat Catalana de Sociolingüística. El primer número aparegué el 1977. Des de la seva fundació i fins al número 14/15 (2000) la revista ha estat dirigida per Francesc Vallverdú i publicada per Editorial Tres i Quatre. El número 16 (2002) va estar a càrrec de Francesc Vallverdú i Emili Boix, mentre que a partir del 17 aquest darrer n’és el director. Des del número 11 la revista compta amb un Consell de Redacció.  Actualment també compta amb un Comitè de Redacció.
Els números consten d’una part dedicada a un tema monogràfic. El número 14-15 (2000) va estar dedicat als «Aspectes sociolingüístics de la immigració extraeuropea als Països Catalans», el 16 (2002) a «Llengua i societat al País Valencià», el 17 (2003) a «L’ús oral del català. Dades, reflexions i propostes», el 18 (2004) a «La situació sociolingüística a les Illes Balears» i el 19 (2006) a «La situació sociolingüística a Andorra».
Articles publicats per la SOCS [Portal de publicacions]
Hemeroteca de la publicació

Comitè Editorial Comitè Científic
Xavier Albó Antoni M. Badia i Margarit
Andrés Barrera Graciela Barrios
Gabriele Berkenbusch Albert Bastardas
Henri Boyer Domènec Bernardó
Henrique Monteagudo Helena Calsamiglia
Juan Carlos Moreno Cabrera George Kremnitz
Joan Peytaví Joan Melià
Miquel Àngel Pradilla Brauli Montoya
Benjamín Tejerina Christian Lagarde
Miquel Strubell i Trueta Rafael Lluís Ninyoles
Joaquim Torres Gentil Puig-Moreno
Maria Teresa Turell
Francesc Vallverdú
F. Xavier Vila i Moreno
Kathryn A. Woolard