+34 932 701 620 socs@iec.cat

Preàmbul

El Grup Català de Sociolingüística (GCS) a principis dels anys 70 reuní estudiosos d’aquesta disciplina de l’àmbit lingüístic i nasqué d’una voluntat de normalització de la llengua catalana i d’un interès pel desenvolupament de la sociolingüística a la nostra àrea.

Després de la Universitat d’Estiu de Prada de l’any 1973, el Grup sorgí a la llum pública l’any 1974 coincidint amb el Congrés Mundial de Sociologia de Toronto. Posteriorment, col•laborà amb l’Àmbit de Llengua del Congrés de Cultura Catalana, i inicià el 1977 la publicació de l’anuari Treballs de sociolingüística catalana.

L’any 1983, el Grup, davant la necessitat d’una regularització formal, acordà constituir-se en associació i regir-se amb els Estatuts corresponents.

A l’Assemblea Extraordinària del 27 de gener de 2006, el Grup, atenent la petició de nombrosos socis acordà adoptar el nom d’Associació de Sociolingüistes de Llengua Catalana (ASOLC) i modificar alguns articles dels Estatuts. A més del canvi de nom també s’introduïren determinades modificacions per tal de situar-los d’acord amb l’evolució de la societat.

Per últim, l’any 2008 i pel fet d’entrar a l’Institut d’Estudis Catalans com a entitat filial i adaptar-se als plantejaments de la Institució, canvia el nom pel de Societat Catalana de Sociolingüística (SOCS) i reforma els seus Estatuts, que foren aprovats en l’Assemblea General Extraordinària del 12 de juny del 2008.