+34 932 701 620 socs@iec.cat

II Jornades del GCS

II Jornades: llengua i ensenyament

Les jornades de “Llengua i ensenyament” són les segones jornades que ha organitzat el Grup Català de Sociolingüística conjuntament amb el Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació. Per a la realització d’aquestes Jornades, també es va comptar amb la col·laboració de la Xarxa Cruscat de l’IEC.
Les Jornades van analitzar la situació de la llengua catalana tant en l’ensenyament primari com en el secundari, quan es complien vint anys de l’inici de la immersió lingüística, tenint en compte principalment les competències lingüístiques que assoleixen els alumnes en acabar cada cicle i l’ús del català dins i fora de l’aula. D’altra banda, les Jornades buscaven (re)legitimar el discurs a favor d’un nou impuls de la llengua catalana en l’àmbit de l’educació, ja que han sorgit nous reptes, com ara la nova immigració, que cal afrontar. Finalment es va realitzar un espai dedicat a propostes enfocades a augmentar l’ús oral del català als centres d’ensenyament.
Les actes estan publicades en el volum 20 de Treballs de Sociolingüística Catalana.