Junta actual

President: Miquel Àngel Pradilla Cardona
Secretària: Maria Sabaté Dalmau
Tresorera: Mercè Solé Sanosa
Vocals: Joan Pujolar Cos (difusió)
Avel·lí Flors i Mas (formació)
Maria Sabaté Dalmau (publicacions)
Mireia Trenchs Parera (recerca)
Alexandra Monné i Bellmunt (recerca)
Joan Costa Carreras (premis)
Luci Nussbaum Capdevila (projecció interdisciplinària).
Delegat de l’IEC: Josep Gifreu i Pinsach