La Societat Catalana de Sociolingüística signa la Iniciativa d’Hèlsinki sobre el multilingüisme en la comunicació acadèmica.

Podeu pitjar per accedir a la declaració


S’ha de poder fer ciència en totes les llengües, no només en anglès.
D’on provenen les bones idees? Coneixes persones, t’adones que comparteixes objectius, ideals i reptes. Al gener de 2019, un grup de persones es van reunir a Hèlsinki per parlar dels idiomes en la comunicació acadèmica. Vam adonar-nos que tots volíem veure que la recerca es compartís en diversos idiomes, i que això sovint es posava en entredit a causa de la manera de finançar, avaluar i valorar la investigació. Vam constatar que els coses semblaven anar de manera similar en molts països i vam voler iniciar el canvi. Com a resultat, vam endegar la Iniciativa d’Hèlsinki junts com a moviment per promoure el multilingüisme en la comunicació acadèmica.
Els signants fundadors són:
El Comitè d’Informació Pública de Finlàndia
La Xarxa Europea per a l’Avaluació de la Recerca en Ciències Socials i Humanitats (ENRESSH)
La federació de societats acadèmiques de Finlàndia
L’Associació finlandesa per a la publicació acadèmica
Universitats de Noruega
La declaració també es pot signar individualment