+34 932 701 620 socs@iec.cat

30 de setembre de les 15h a les 16.30h a través de videoconferència.
Uns dies abans us enviarem l’enllaç.

El mapa de sociolingüística de la SOCS pretén fer visibles recerques en curs que porten a terme equips investigadors d’universitats catalanes. En el marc d’aquesta mapa,  el projecte ‘Sinergies de recerca’ busca fer dialogar projectes d’investigació amb dimensions comunes.

En la primera reunió, s’estudiarà la competència global/transcultural a la universitat des d’una visió interdisciplinària. D’una banda, el projecte GLOCIC, de la Universitat de Lleida, estudia la competència global dels estudiants universitaris a través d’un estudi pilot sobre la internacionalització del currículum. Aquest recerca serà presentada per Josep Mª Cots i Maria Sabaté Dalmau. D’altra banda, el projecte TRANSLINGUAM-UNI, de la Universitat Pompeu Fabra, dirigit per Mireia Trenchs-Parera presentarà la competència transcultural en aules universitàries multilingües i multiculturals amb plena docència en anglès posant èmfasi en les llengües, les actituds, la sensibilitat intercultural i la identitat.