+34 932 701 620 socs@iec.cat

Data i lloc: 28 de febrer de 2014, a la sala Pi i Sunyer de l’Institut d’Estudis Catalans
Hora: 09.45-17
Programa