«Les llengües en joc, el joc entre llengües. L’ús interpersonal del català entre els infants i joves de Catalunya», de l’autora Mireia Galindo.

Data: 10 de desembre de 2008 a les 19 hores
Lloc: Sala Puig i Cadafalch de l’IEC (carrer Carme, 47, Barcelona)
La seva autora Mireia Galindo en féu una exposició dels resultats obtinguts en l’ampli treball de camp que fou realitzat i relatiu a les llengües emprades per relacionar-se els infants i els joves del nostre país. Les mostres foren obtingudes en centres escolars de diversos indrets de Catalunya i, entre altres, se’n podia deduir l’evolució de la parla catalana en els àmbits de l’escola. Tots els resultats figuren reflectits en el llibre.
Aquesta obra va obtenir el VI Premi Jaume Camps de Sociolingüística Catalana 2006, concedit per Òmnium Cultural de Granollers.