Albert Banchadell recull el Premi Lupa d'Or 2006

«La moralitat de la política lingüística». Edició de 2006.

El jurat de la Lupa d’Or ha concedit la quarta edició, convocada el 2006, del premi a Albert Banchadell  pel llibre «La moralitat de la política lingüística».