+34 932 701 620 socs@iec.cat

Aquest acte s’ha hagut de cancel·lar seguint les instruccions de confinament a Catalunya i d’aturada de les activitats d’ensenyament amb motiu de l’epidèmia de CoVid-19.
La Societat Catalana de Sociolingüística del IEC organitza una jornada de tallers pràctics per donar suport a l’alumnat que estigui preparant i cursant l’assignatura del Treball de Fi de Grau (TFG) o de Màster (TFM) en l’àmbit de la sociolingüística, la pragmàtica o l’anàlisi del discurs, en català, castellà o anglès. Enguany, se celebrarà a la Universitat Rovira i Virgili dimecres 25 de març de 2020.
L’objectiu és propiciar la discussió i ajudar a resoldre dubtes i debatre idees en un dels 8 tallers proposats a continuació, en què una persona experta reconeguda en l’àmbit de la sociolingüística, la pragmàtica i/o l’anàlisi del discurs dona resposta a una pregunta (sobre teoria, metodologia, recollida i anàlisi de dades, etc.) generada prèviament per un/a alumne/a de TFG. La jornada es clourà amb una conferència.

 • Taller 1: Sociolingüística i ensenyament de llengües; educació multilingüe
 • Taller 2: Demolingüística; censos lingüístics
 • Taller 3: Multilingüisme en organitzacions; polítiques i usos lingüístics
 • Taller 4: Nous parlants: biografies i trajectòries lingüístiques
 • Taller 5: Comunitats de parla catalana; canvi i variació lingüística; etnolingüística
 • Taller 6: Pragmàtica; llengua en els mitjans de comunicació; anàlisi de la interacció
 • Taller 7: Política lingüística; justícia lingüística; drets lingüístics
 • Taller 8: Paisatges lingüístics; comunicació intercultural.

L’alumnat interessat s’ha d’inscriure a través del formulari en línia que trobareu a continuació.
INFORMACIONS CLAU

Data: 25 de març de 2020

Hora: 11:30-14:30
Lloc: Universitat Rovira i Virgili (aula per concretar)
Objectiu: oferir tallers pràctics en què 8 experts en sociolingüística donen resposta i debaten entorn d’una pregunta (sobre teoria, metodologia, recollida i anàlisi de dades, etc.) generada prèviament per un/a alumne/a de Treball de Fi de Grau (TFG) o de Màster (TFM) sobre temàtica sociolingüística  

Crida:

 1. Participants amb presentació: dirigit a alumnes que estiguin preparant o cursant l’assignatura del TFG o TFM en l’àmbit de la sociolingüística, la pragmàtica i l’anàlisi del discurs en català, castellà i/o anglès. L’alumnat interessat omplirà un formulari en línia amb (1) les seves dades personals (nom i cognoms, universitat i departament); (2) el títol provisional del TFG; (3) la tria del taller en què voldria participar en primera opció i en segona opció; (4) un resum del seu projecte de TFG (màxim 200 paraules), explicant què es vol investigar, com, amb quines dades, on, quan, i per a qui / per què; i (5) una pregunta o proposta de debat per als experts o, alternativament, una mostra de dades per treballar o el problema a consultar (màxim 200 paraules). El formulari per l’enviament de propostes com a participant amb presentació està disponible aquí: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRkYPLJhq1fX7JWcgwI42mbpcVpmVJj_uIiGqJyBPI18kyVg/viewform (del 25 de febrer al 10 de març de 2020).
 2. Assistents sense presentació: aquest és un acte obert a tota la comunitat universitària, amb inscripció prèvia. Les persones interessades a assistir a l’acte sense presentació pròpia han d’escriure un correu fins al 10 de març del 2020 a miquelangel.pradilla@urv.cat explicitant-hi les seves dades personals (nom i cognoms, universitat i departament (del 25 de febrer al 10 de març de 2020).

Borses de viatge: oferim borses de viatge per desplaçaments (en funció el quilometratge entre la universitat d’origen i la URV), destinades a l’alumnat que hagi estat acceptat i que ho sol·liciti. El procediment per a sol·licitar aquest suport econòmic s’especifica en el formulari en línia per a l’enviament de propostes.
Dates:

 • Crida de propostes: del 25 de febrer al 10 de març de 2020.
 • Notificació d’acceptació i assignació del taller als participants amb presentació: 16 de març del 2020.

Inscripció: hi ha 40 places per a participants, que seran atorgades per ordre d’enviament i acceptació de propostes. Acte gratuït per tota la comunitat universitària. L’afiliació a qualsevol universitat són obligatòries. Es lliurarà certificat a totes les persones participants i assistents.
Podeu adreçar-nos les vostres preguntes a miquelangel.pradilla@urv.cat o maria.sabate@udl.cat