+34 932 701 620 socs@iec.cat

Dimecres, 18 de maig, a les 18h, per Zoom

Joan Costa (Universitat Pompeu Fabra) i Carla Amorós (Universitat de Salamanca), editors d’aquest número, ens el presentaran.

Seguirà el debat entre Josep Àngel Mas Castells (Universitat Politècnica de València), autor de l’article “Invitació al pluricentrisme. Notes per a l’estudi d’una llengua pluricèntrica en conflicte”, i Miquel Àngel Pradilla Cardona, autor de l’article “Diasistematicitat vs. pluricentrisme. Una aproximació a la lingüística de les varietats alemanya”, moderat pels coeditors del monogràfic.

Enllaç: https://us02web.zoom.us/j/85093815061?pwd=M2lNSjcxYU5icGxlUlJnZ3A1akc2QT09

 

 

Recordeu que la revista Treballs de Sociolingüística Catalan és d’accés obert i es pot consultar en aquest enllaç.