+34 932 701 620 socs@iec.cat

L’Assemblea de la Societat Catalana de Sociolingüística va aprovar ahir els comptes anuals i pressupost, així com el pla de treball previst per la societat filial. Totes les sòcies i socis tenen disponible la documentació en un correu electrònic. Finalment, es van aprovar per unanimitat les candidatures a nova presidenta de Maria Sabaté i Dalmau (UdL) i de nou secretari d’Avel·lí Flors Mas (UB). El president sortint, Miquel Àngel Pradilla, ha esgotat un sol mandat i havia fet saber la seva intenció de no renovar després d’haver estat nomenat cap del Departament de Filologia Catalana de la URV. L’assemblea va agrair el compromís a tots els participants i la nova presidenta va expressar que havia gosat donar el pas animada per la constatació que en la junta hi regia un esperit molt positiu de treball en equip i suport mutu entre els seus membres.