+34 932 701 620 socs@iec.cat

El passat 23 de setembre, la Societat Catalana de Sociolingüística va dur a terme la seva assemblea anual, enguany duta a terme mitjançant vídeoconferència i amb un cert retard de resultes de l’epidèmia de Covid-19. En aquesta reunió es va acomiadar de la junta la Dra. Eva Codó, de la UAB, després d’haver exhaurit dos períodes com a secretària de la Societat. En el seu lloc s’hi va presentar la Dra. Maria Sabaté, de la UdL, que fou votada per unanimitat. També es va incorporar a la nova junta la Dra. Alexandra Monné, de la Universitat d’Andorra. En la reunió s’aprovaren els informes d’activitats i els comptes, així com la planificació d’activitats per als propers mesos. El president, el Dr. Miquel Àngel Pradilla, de la URV, destacà que s’havien pogut planificar i adaptar molts dels actes previstos, i també proposar-ne i agendar-ne de nous en un volum destacable, en la modalitat virtual. Mencionà els següents: Els diàlegs sociolingüístics (virtuals), previstos per l’octubre i el novembre, la 7ª edició dels Nous talents en Sociolingüística Catalana a finals d’octubre-principis de novembre (virtuals, sense descartar la possibilitat que algun acte pugui ser presencial), i la Jornada sobre l’educació lingüística obligatòria a Catalunya, que constarà de quatre taules rodones, i que estan programats entre el desembre del 2020 i el gener-març del 2021. El president esmentà també la intenció de la SOCS de celebrar la presentació de TSC 30 sobre “Trajectòries sociolingüístiques: nous i vells parlants” durant l’any en curs. Seguidament es feu un apunt sobre un dels projectes del 2020 ja iniciat: el Mapa de recerca sociolingüística, liderat per la Dra. Mireia Trenchs, de la UPF. El mapa esdevindrà un espai virtual geolocalitzador on visualitzar internacionalment i de manera operativa la recerca, els projectes (acadèmics i institucionals) i els programes de doctorat referents a la sociolingüística catalana, i que té com a objectiu donar a conèixer i facilitar l’accés al contacte entre grups de recerca i afavorir sinèrgies interuniversitàries, inter-grupals i inter-institucionals.