La Societat Catalana de Sociolingüística (SOCS), filial de l’IEC, ha fet pública una declaració amb relació a «l’ofensiva política contra l’ús de la llengua catalana per part dels organismes del Regne d’Espanya», en què insta la comunitat científica internacional que demani a la UNESCO i al Consell d’Europa que «investiguin i, en el seu cas, condemnin formalment les polítiques que busquen de forma expressa i ostensible perjudicar la llengua catalana». La SOCS ha enviat aquesta declaració a títol informatiu a societats científiques i revistes internacionals amb el prec que li donin difusió.
Amb aquesta declaració, la Societat Catalana de Sociolingüística insta la comunitat internacional en general que «prengui posició davant el fet que les autoritats espanyoles persegueixen, de manera flagrant, el debilitament de la vitalitat lingüística de la comunitat catalanoparlant mitjançant el desplegament de mesures polítiques que dificulten la comunicació entre els parlants i la difusió de la producció cultural i dels mitjans de comunicació en llengua catalana.»
Declaració de la SOCS sobre l’ofensiva contra la llengua a Espanya

Declaration of the Catalana Society of Sociolinguistics on Spain’s persecution of the Catalan language