+34 932 701 620 socs@iec.cat

Presentació de la SOCS a Castelló

Data: Dissabte 21 de febrer de 2009
LLoc: Llotja del Cànem, Seu de la Ciutat de la Universitat Jaume I
Programa:

9.00-9.15 Presentació de la Jornada: Margarita Porcar, Joaquim Torres i Vicent Pitarch
9.15-9.45 «Dades sociolingüístiques més recents de la Regió de Castelló» a càrrec d’Ernest Querol
9.45-10.15 «Política i demolingüística: una comparació entre territoris valencians i catalans» a càrrec d’Albert Fabà
10.15-10.30 Col·loqui sobre les dues intervencions precedents.
Moderador:  Miquel Àngel Pradilla
10.30-11.00 Cafè i descans
11.00-11.30 «La transmissió del valencià a la ciutat de Castelló de la Plana» a càrrec d’Enric Forner
11.30-12.00 «Paradoxes i dilemes: el valencià a través de l’espill» a càrrec de Josep J. Conill
12.00-12.15 Col·loqui sobre les dues intervencions precedents.
Moderador: Brauli Montoya
12.15-13.15 Taula redona: La situació sociolingüística de Castelló en el context dels Països Catalans.
Intervindran:
Joaquim Torres (Context general dels Països Catalans),
Miquel Àngel Pradilla (Context general País Valencià),
Brauli Montoya (La transmissió de la llengua al País Valencià),
Vicent Pitarch (Paper de Castelló en el futur del català).
13.15-13.45 Col·loqui sobre la taula redona.
Moderador:  Joan A. Argenter
13.45-14.00 Conclusions i roda de premsa de la Jornada: Vicent Pitarch, Joaquim Torres i Miquel Àngel Pradilla
14.00-16.00 Dinar de germanor

Organitza: Delegació de Castelló de la Plana de l’Institut d’Estudis Catalans i la Societat Catalana de Sociolingüística.
Patrocina: Universitat Jaume I, Servei de Llengües i Terminologia

Resum:
La presentació a la ciutat de Castelló de la SOCS va consistir en la realització d’una jornada científica organitzada conjuntament entre la Societat, la Delegació de l’IEC a Castelló i la Universitat Jaume I. En representació de les tres institucions feren la presentació de la jornada Joaquim Torres, president de la SOCS, Brauli Montoya, en nom de l’IEC (Vicent Pitarch va excusar la seva presència) i Eva Alcón, en nom de la Universitat.
La jornada tingué tres blocs: un sobre dades sociolingüístiques, un segon bloc en què participaren dos estudiosos castellonencs (Enric Forner i Josep Conill) i, finalment, una taula rodona sobre la situació sociolingüística de Castelló en el context del Països Catalans.
En el primer bloc Ernest Querol feu una presentació de les dades sociolingüístiques més recents de la Regió de Castelló, tot comparant‐les amb altres àrees territorials del País Valencià. Tot seguit Albert Fabà presentà els resultats d’una comparació entre dos territoris valencians (les comarques de Els Ports i l’Alt i el Baix Maestrat, d’una banda, i l’Alacantí, de l’altra) i dos territoris de Catalunya (les Terres de l’Ebre, per una part, i l’Àmbit metropolità de Barcelona, per una altra).
El segon bloc comptà amb la intervenció de dos estudiosos castellonencs, Enric Forner i Josep J. Conill. El primer exposà els resultats d’una investigació sobre la transmissió lingüística familiar a la ciutat de Castelló, tot constatant la pèrdua intergeneracional de valencià. En segon lloc, Josep Conill feu una interessant exposició, més teòrica, amb el títol “Paradoxes i dilemes: el valencià a través de l’espill”.
Finalment, l’acte es clogué amb una taula rodona en què participaren Joaquim Torres (“Context general dels Països Catalans), Miquel Àngel Pradilla (Context general del País Valencià) i Brauli Montoya (la transmissió de la llengua al País Valencià).