Joan Costa Carreras és professor titular del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra i ha participat de forma destacada en la formació i l’avaluació d’assessors lingüístics. És coautor, amb Josep M. Mestres, Joan Costa, Mireia Oliva i Ricard Fité, del Manual d’estil: la redacció i l’edició de textos (coeditada per Eumo Editorial, Rosa Sensat, i la UPF), obra de referència imprescindible per a la redacció i l’edició de textos de registres formals d’estil general). També coordinà, amb Neus Nogué Serrano, la publicació del
Curs de correcció de textos orals i escrits : pràctiques autocorrectives.
En aquesta edició del Premi Modest Reixach, s’ha premiat el treball següent de Joan Costa:
Costa, Joan. Sobre el “marc de condicions sociolingüístiques favorables” per a la implantació de la normativa lingüística catalana. Caplletra. Revista Internacional de Filologia. 2016;61:125-54. DOI: 10.7203/caplletra.60.8451
Enllaç permanent: http://hdl.handle.net/10230/27451
Resum: Aquest treball pretén desplegar conceptualment la unitat lèxica marc de condicions sociolingüístiques favorables proposada per F. X. Vila, M. Nogué i I. Vila a fi que sigui acadèmicament operativa per analitzar quins són els factors que afavoririen la implantació de la normativa. Per fer-ho partirem, entre altres, d’una concepció àmplia de la «sociolingüística catalana» i de treballs nostres. A partir d’aquesta concepció, analitzarem quins factors podrien afavorir la implantació de la normativa. I ho farem seguint les fases que normalment segueix la implantació de les normes: codificació (incloent-hi la selecció), difusió, i implantació o no implantació. Dins de cada una de les fases, d’una manera temptativa, classificarem de més a menys rellevants aquests factors. Al final s’hi ofereix una visió general de quines disciplines són més rellevants per analitzar el grau d’implantació de la normativa.
La nostra més sincera felicitació al nostre col·lega, que podem veure en la cerimònia de lliurament de premis del passat 20 d’abril