+34 932 701 620 socs@iec.cat

Dijous, 24 de maig de les 15:00 à les 18:00.
Sala Tibi3_EstHumanitats_S201_20pax, de la Universitat Oberta de Catalunya
Av. Tibidabo 35
Joan Pujolar i Maite Puigdevall, professors de la UOC.
Entre els anys 2013 i 2017 l’agència COST (Cooperation in Science and Technology) de la UE finançà una xarxa acadèmica sobre el tema “Els nous parlants en l’Europa Multilingüe.” amb la participació més de 300 estudiosos de 28 països, ha estat una de les xarxes més grans de temàtica sociolingüística. Amb un pressupost global de 508.000€ impulsà l’organització de 10 grups de treball, 45 jornades, 3 simposis i dotzenes de visites d’intercanvi. Ha donat lloc a prop de 300 publicacions entre articles, capítols o llibres.
En aquest acte Joan Pujolar, que fou vicepresident de la xarxa, i Maite Puigdevall, com a líder del grup de treball sobre “Speakerness: Subjectivities, Trajectories and Socialisation”, explicaran la seva experiència de participació en aquesta iniciativa. La sessió pot ser d’interès a persones que vulguin conèixer les dinàmiques de finançament de la recerca a la Unió Europa. S’explicarà com es portaven els temes de planificació i gestió, i com els vivien els participants a diversos nivells. És discutirà en quina mesura aquestes iniciatives poden ajudar a fer avançar els camps de coneixement i les carreres académiques dels participants. Bona part de l’esdeveniment serà em format seminari.
Acte organitzat conjuntament per la SOCS i el grup de recerca Identi.cat.