+34 932 701 620 socs@iec.cat

Dijous, 25 octubre a les 18:30
Sala Puig i Cadafalch, Institut d’Estudis Catalans, C. Carme 47 de Barcelona
Joan Carles Simó
Cap de la Unitat d’Estil i Recursos Lingüístics d’À Punt Mèdia
En la meua xarrada m’agradaria explicar-vos de quina manera el naixement d’À Punt, el nou espai públic de comunicació valencià, pot contribuir a la normalització del valencià en la nostra societat. Us parlaré del nostre llibre d’estil, dels models d’estàndard que fem servir i de les tasques que duem a terme com a assessors lingüístics: què, quan i com corregim. De les possibilitats que té la llengua al País Valencià i de les limitacions derivades de la situació sociolingüística actual. De la petjada que ha deixat en les generacions més joves el procés d’estandardització per mitjà de l’ensenyament.
També us vull parlar de l’empobriment fonètic de la llengua i de la percepció distorsionada que es té dels trets més genuïns del valencià —uns trets que potser estan en perill d’extinció— en un context marcat per l’omnipresència “ambiental” del castellà. Quin valencià aprenen els més joves? Ens trobem davant d’un cas de diglòssia interna, de criollització potser?
Un altre assumpte que no deixaré de banda és el “problema” que representa produir uns continguts de ficció i entreteniment que captiven per la naturalitat en l’ús de la llengua i no resulten estridents per encotillats rígidament a la normativa. Tampoc voldria passar per alt el repte que suposa l’acceptació, per part de les comarques valencianes castellanoparlants, d’uns mitjans que es vehiculen íntegrament en valencià.
A més a més, us faré cinc cèntims de la relació amb les productores i els estudis de doblatge, i de la comunicació amb els lingüistes externs que hi treballen. Em referiré també a les trobades que he tingut amb representants de les institucions (Direcció General de Política Lingüística, AVL, IEC) i a la visita que vaig fer a TV3 i Catalunya Ràdio, institucions i mitjans de comunicació amb els quals considere imprescindible mantindre el contacte.
Finalment, enfilant el camí que porta de la realitat al desig, descriuré breument les característiques ideals de la llengua d’À Punt, us presentaré alguns projectes de futur (una plataforma de recursos lingüístics i una altra destinada a l’aprenentatge de llengües) i acabaré subratllant la importància cabdal del compromís lingüístic personal per a la previvència de tot el català.
Vull agrair-vos de bestreta la possibilitat que em doneu de compartir amb vosaltres el relat de la tasca que desenvolupem els lingüistes en À Punt Mèdia, i espere aprendre de les intervencions i els suggeriments que puguen sorgir en el col·loqui posterior, tan importants per a mi com el que jo us puga contar.