+34 932 701 620 socs@iec.cat

Diàlegs sociolingüístics VI: Xavier Lamuela i Miquel Àngel Pradilla

Dimecres, 26 de juny a les 17:00, hora de Barcelona. En línia

Aquest any 2024 es compleixen quaranta anys de la publicació de Teoria de la llengua literària segons Fabra, de Xavier Lamuela i Josep Murgades, llibre que ha marcat l’estudi de l’obra de Fabra, i trenta anys d’Estandardització i establiment de llengües, de Lamuela. L’atzar ha volgut que en aquest aniversari s’hagi publicat Normativitat, (re)estandardització i glotopolítica: Noves mirades des de la sociolingüística catalana, de Miquel Àngel Pradilla, que cita almenys el segon llibre de Lamuela. El període abastat de 133 anys (1891-2024) i la diversitat de perspectives entre Lamuela i Pradilla permetrà un diàleg molt profitós sobre els reptes actuals de l’estandardologia catalana.

Costa Carreras (en premsa) afirma que “d’una banda, l’estandardologia comparada (EC) té clarament un objecte, uns objectius, uns resultats i uns usuaris, i una mediació molt desenvolupada entre teoria i aplicació. I aplica una avaluació sistemàtica, utilitza vint-i-cinc metodologies i mètodes de treball des d’una perspectiva inter-, multi- o transdisciplinària, aplica divuit criteris comparatius i té perspectives pràctiques. D’altra banda, l’estandardització té uns clars objectius professionals, productes, serveis, usuaris, comportaments professionals i perspectives pràctiques. Per tant, l’EC s’està convertint en una subdisciplina acadèmica consolidada epistemològicament. A més, es pot dir que la relació entre l’EC i l’estandardització correspon al que Slama-Cazacu (1984: 76) anomena “circularitat”, que hem anomenat “espiral virtuosa” i per tant està dins del que s’anomena “lingüística aplicada””.

En el diàleg, els dos ponents debatran sobre els objectius, els marcs teòrics i les metodologies pertinents per a la (re)estandardització del català al segle XXI. Ho faran en sengles intervencions de 20 minuts cada un. Després d’uns 45 minuts de diàleg entre ells, s’obrirà un torn obert al públic connectat perquè hi pugui intervenir. Moderarà l’acte Joan Costa Carreras (vocal de la SOCS).

Per a assistir a la sessió, és convenient haver llegit els documents següents (que s’enviaran a qui s’inscrigui a l’acte), dels quals hauran partit els ponents:

a) Lamuela, Xavier (1994). “L’estandardització de les llengües subordinades”. A: Estandardització i establiment de les llengües. Barcelona, Edicions 62, p. 131-142.
b) Lamuela, Xavier (2021). “Mentalitat de subordinació lingüística i espontaneïtat”. A: Càtedra Unesco de Diversitat Lingüística i Cultural, 1, 7. [https://catedra-unesco.espais.iec.cat/category/opinio-reflexio-i-informacio]
c) Pradilla, Miquel Àngel (2024). “L’estandardització de les llengües minoritzades. El repte del model”. A: Normativitat, (re)estandardització i glotopolítica. Noves mirades des del sociolingüística catalana. València, Universitat, p. 55-80.

El formulari d’inscripció és a l’enllaç següent: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAxQIBObfWXn8nQAYB9JbAIpCiLNrOQys4k3-IZH-ks4ZlLg/viewform?usp=sf_link

Inscripcions: fins no més tard del divendres 21 de juny a mitjanit.

Bibliografia citada
Costa Carreras, Joan (en premsa). “On the Epistemological Status of Comparative Standardology and Standardisation”.