+34 932 701 620 socs@iec.cat

La Societat Catalana de Sociolingüística (SOCS) de l’IEC organitza, en col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears, la sisena jornada en línia de tallers pràctics per donar suport a l’alumnat que estigui preparant el seu Treball Final de Grau (TFG) o de Màster (TFM) en el camp de la sociolingüística i disciplines afins (pragmàtica, anàlisi del discurs, política lingüística) en català, occità aranès, castellà o anglès. Enguany, se celebrarà virtualment divendres 22 de març de 2024, a partir de les 11.30 h.

L’objectiu és encoratjar la discussió acadèmica informal, resoldre dubtes i debatre idees en un dels nou tallers proposats a continuació, en què estudiants discutiran, entre ells/-es i amb persones expertes en el seu àmbit de coneixement, qüestions sobre teoria, metodologia, recollida i/o anàlisi de dades, de manera distesa. Tot plegat, precedit per una conferència inaugural a càrrec de Laura Camargo (UIB).

Programa

11.30-11.45 h – Benvinguda a càrrec de Maria Isabel Ripoll, directora del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB, i Maria Sabaté-Dalmau, presidenta de la Societat Catalana de Sociolingüística (SOCS, IEC), i indicacions pràctiques sobre la jornada de Maria del Mar Vanrell, coordinadora del Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB, UIB).

11.45-12.30 h – Conferència de Laura Camargo, professora titular del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica de la UIB: «La clau està en el mètode. Passos metodològics en la recerca sociolingüística»

12.30-14.25 h – Tallers per àmbits temàtics (nou en total, vegeu a continuació)

 • Taller 1: Ensenyament i adquisició de llengües; educació multilingüe
 • Taller 2: Demolingüística; anàlisi sociolingüística quantitativa
 • Taller 3: Multilingüisme en organitzacions; etnografia sociolingüística
 • Taller 4: Nous parlants: biografies i trajectòries lingüístiques; activisme lingüístic
 • Taller 5: Comunitats de parla catalana; variació, contacte i canvi lingüístics; estandardització
 • Taller 6: Pragmàtica; anàlisi del discurs; persuasió; discurs polític
 • Taller 7: Política lingüística; justícia lingüística; dret lingüístic
 • Taller 8: Comunicació intercultural; anàlisi de la interacció
 • Taller 9: Llengua de Signes Catalana

Amb la participació de les següents persones expertes en els diferents àmbits: Maria Ballester (UIB), Gemma Barberà (UPF), Avel·lí Flors-Mas (UB), Maria Rosa Garrido (UAB), Alexandra Monné (UdA), Luci Nussbaum (UAB), Lluís Payrató (UB), Eva Pons (UB), Maite Puigdevall (UOC), Joan Pujolar (UOC), Josep Quer (UPF), Natxo Sorolla (UNIZAR), Esteve Valls (UIC) i Maria del Mar Vanrell (UIB).

14:25-14:30h – Cloenda a càrrec de Maria Sabaté-Dalmau, presidenta de la SOCS

Inscripcions

L’activitat és gratuïta, però l’alumnat interessat s’hi ha d’inscriure a través del següent formulari en línia (data límit: 3 de març de 2024).

L’alumnat interessat hi ha d’indicar (1) les seves dades personals (nom i cognoms, universitat i departament); (2) el títol provisional del TFG o TFM; (3) la tria del taller en què voldria participar en primera opció i en segona opció; (4) un resum del seu projecte de TFG o TFM (màxim 200 paraules), explicant què es vol investigar, com, amb quines dades, on, quan, i per a qui / per què; i (5) una pregunta o proposta de debat per a les persones expertes o, alternativament, una mostra de dades per treballar o el problema a consultar.

*És possible assistir al NIU sense presentació. En aquest cas, escriviu un correu sol·licitant-ho ABANS del 15 de març del 2024 a mm.vanrell@uib.cat i caamri@gmail.com amb les següents dades: nom i cognoms, universitat i departament.

Informacions clau

 • Data: divendres 22 de març de 2024
 • Horari: 11.30-14.30 h
 • Lloc: Zoom (l’enllaç de connexió es facilitarà als participants inscrits a través de correu electrònic)
 • Cost: l’activitat és gratuïta, però cal inscripció prèvia
 • Data límit d’inscripció: diumenge 3 de març de 2024 Termini ampliat fins dia 10 de març de 2024!
 • Data límit d’inscripció (alumnat sense presentació): 15 de març de 2024
 • Data de notificació d’acceptació i assignació de panell temàtic: 15 de març de 2024

*Es lliurarà un certificat a les persones participants i assistents que ho requereixin i ho sol·licitin mitjançant un correu al secretari de la SOCS: aflorsmas@ub.edu

Podeu adreçar les vostres preguntes o els vostres dubtes sobre el NIU a mm.vanrell@uib.cat i caamri@gmail.com