+34 932 701 620 socs@iec.cat

Informacions clau

Data: divendres 5 de maig de 2023

Horari: 11:30-14:30 h

Lloc: Zoom (l’enllaç de connexió es facilitarà als participants inscrits a través de correu electrònic)

Cost: l’activitat és gratuïta, però cal inscripció prèvia

Data límit d’inscripció: diumenge 23 d’abril de 2023

*Es lliurarà un certificat a les persones participants i assistents que ho requereixin i ho sol·licitin per correu electrònic. Podeu adreçar aquestes i altres consultes sobre el NIU a aflorsmas@ub.edu

 

 

La Societat Catalana de Sociolingüística (SOCS) de l’IEC organitza, en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, la cinquena jornada en línia de tallers pràctics per donar suport a l’alumnat que estigui preparant el seu Treball Final de Grau (TFG) o de Màster (TFM) en el camp de la sociolingüística i disciplines afines en català, occità aranès, castellà o anglès. Enguany, se celebrarà virtualment divendres 5 de maig de 2023 a partir de les 11:30h.

L’objectiu és encoratjar la discussió acadèmica informal, resoldre dubtes i debatre idees en un dels nou tallers proposats a continuació, en què estudiants discutiran, entre ells/-es i amb una persona experta en el seu àmbit de coneixement, qüestions sobre teoria, metodologia, recollida i/o anàlisi de dades. Tot plegat, precedit per una conferència inaugural a càrrec de Montserrat Sendra (UB).

Programa

  • 11:30-11:45h Benvinguda
  • 11:45-12:30h Conferència de Montserrat Sendra, professora associada del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i investigadora del CUSC-Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la UB: «Fer recerca en sociolingüística catalana avui»
  • 12:30-14:25h – Tallers per àmbits temàtics:

o   Taller 1: Ensenyament i adquisició de llengües; educació multilingüe

o   Taller 2: Demolingüística; censos lingüístics

o   Taller 3: Multilingüisme en organitzacions; etnografia sociolingüística

o   Taller 4: Nous parlants: biografies i trajectòries lingüístiques; activisme lingüístic

o   Taller 5: Comunitats de parla catalana; variació i canvi lingüístics; estandardització

o   Taller 6: Pragmàtica; anàlisi del discurs; persuasió; discurs polític

o   Taller 7: Política lingüística; justícia lingüística; dret lingüístic

o   Taller 8: Comunicació intercultural; anàlisi de la interacció

o   Taller 9: Llengua de Signes Catalana

o   Amb la participació de les següents persones expertes en els diferents àmbits: Eva Codó (UAB), Maria Rosa Garrido (UAB), Alexandra Monné (UdA), Luci Nussbaum (UAB), Lluís Payrató (UB), Eva Pons (UB), Maite Puigdevall (UOC), Joan Pujolar (UOC), Josep Quer (UPF), Natxo Sorolla (UNIZAR), Mireia Trenchs (UPF), Maria del Mar Vanrell (UIB).

  • 14:25-14:30h Cloenda

Inscripcions

L’activitat és gratuïta, però l’alumnat interessat s’hi ha d’inscriure a través del següent formulari en línia (data límit: 23 d’abril de 2023).

L’alumnat interessat hi ha d’indicar (1) les seves dades personals (nom i cognoms, universitat i departament); (2) el títol provisional del TFG o TFM; (3) la tria del taller en què voldria participar en primera opció i en segona opció; (4) un resum del seu projecte de TFG o TFM (màxim 200 paraules), explicant què es vol investigar, com, amb quines dades, on, quan, i per a qui / per què; i (5) una pregunta o proposta de debat per a les persones expertes o, alternativament, una mostra de dades per treballar o el problema a consultar.

*És possible assistir al NIU sense presentació. En aquest cas, escriviu un correu sol·licitant-ho a aflorsmas@ub.edu amb les següents dades: nom i cognoms, universitat i departament, abans del 23 d’abril del 2023