+34 932 701 620 socs@iec.cat

 

El CRUSCAT, la SOCS i la Càtedra de Drets Lingüístics de la UV col·laboren en la commemoració d’una de les obres fundacionals de la Sociolingüística Catalana, escrita de Rafael Lluís Ninyoles. Ninyoles ha traspassat el 28 d’octubre d’enguany a l’edat de 76 anys. La SOCS vol fer arribar el condol a la família i als amics, i s’emplaça a seguir sempre el seu exemple i esperit crític en l’anàlisi dels fenòmens sociolingüístics i la seva imbricació amb la societat, l’economia o la geografia.
 
 
15 0ctubre (ajornada, ja informarem)
“Els nous parlants, els nous subjectes lingüístics”
Joan Pujolar Cos
Universitat Oberta de Catalunya, membre de la Societat Catalana de Sociolingüística i de la Xarxa Cruscat de l’Institut d’Estudis Catalans
Hora: 17:30
Lloc: Aula A1 de la Facultat de
Lletres de la UdG (Plaça Ferrater
Móra 1, Girona)
 
 
16 0ctubre
“Conflicte lingüístic: la vigència d’un
concepte controvertit”
Miquel Àngel Pradilla Cardona
Universitat Rovira i Virgili, president de la Societat Catalana de Sociolingüística i director de la Xarxa Cruscat de l’Institut d’Estudis Catalans
Hora: 19:00
Lloc: Sala d’actes de l’edifici Ca
n’Oleo de la UiB, Palma de Mallorca
 
 
 
17 0ctubre
“Mig segle de Conflicte lingüístic valencià, de
Ninyoles: vigència i perspectives d’un llibre
imprescindible”
Miquel Nicolás
Universitat de València, membre de la Societat Catalana de Sociolingüística i de la Xarxa Cruscat de l’Institut d’Estudis Catalans
Lloc: Sala “Espai Cultural” 1ª planta de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de
València

Col·labora: Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la UdG, el Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears i el Departament de Filologia Catalana, la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València i la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la GVA.
Amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana, Conselleria d’Educació, Cultura i Esport