+34 932 701 620 socs@iec.cat


La Societat Catalana de Sociolingüística de l’IEC organitza una jornada de tallers pràctics per donar suport a l’alumnat que estigui preparant i cursant l’assignatura del Treball de Fi de Grau (TFG) o de Màster (TFM) en l’àmbit de la sociolingüística, la pragmàtica o l’anàlisi del discurs, en anglès, aranès, català, castellà o llengua de signes catalana. Enguany, se celebrarà virtualment a la Universitat Pompeu Fabra el divendres 29 d’abril del 2022.

L’objectiu és propiciar la discussió i ajudar a resoldre dubtes i debatre idees en un dels nou tallers proposats a continuació, en què una persona experta reconeguda en l’àmbit donarà resposta a una pregunta (sobre teoria, metodologia, recollida i anàlisi de dades, etc.) generada prèviament per un/a alumne/a de TFG o TFM. La xerrada inaugural serà a càrrec de Daniel Cassany (UPF).

Conferència inaugural a càrrec de Daniel Cassany (UPF)

  • Taller 1: Ensenyament de llengües; educació multilingüe.
  • Taller 2: Demolingüística; censos lingüístics.
  • Taller 3: Multilingüisme en organitzacions; usos lingüístics.
  • Taller 4: Nous parlants: biografies i trajectòries lingüístiques.
  • Taller 5: Comunitats de parla catalana; canvi i variació lingüística.
  • Taller 6: Llengua en els mitjans de comunicació; persuasió; discurs polític.
  • Taller 7: Política lingüística; justícia lingüística; drets lingüístics.
  • Taller 8: Comunicació intercultural; anàlisi de la interacció.
  • Taller 9: Llengua de signes catalanaAmb la participació de: Gemma Barberà (UPF), Vicent Climent (UPF), Eva Codó (UAB), Alexandra Monné (UdA), Luci Nussbaum (UAB, jubilada), Miquel Àngel Pradilla (URV), Maite Puigdevall (UOC), Joan Pujolar (UOC), Elvira Riera (EAPC), Ixone Sáenz Paraíso (UPF), Natxo Sorolla (URV), Andrea Sunyol (UCL), Mireia Trenchs (UPF) i Mar Vanrell (UIB).

 

INSCRIPCIONS

L’alumnat interessat s’ha d’inscriure a través del formulari en línia que trobareu a continuació.

INFORMACIONS CLAU

Data: 29 d’abril de 2022

Hora: 11:30-14:30 h

Lloc: Espai Zoom (accés per a participants)

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: diumenge 3 d’abril del 2022

L’ACTIVITAT ÉS GRATUÏTA.

1. Alumnat participant amb presentació

L’alumnat interessat omplirà un formulari en línia amb (1) les seves dades personals (nom i cognoms, universitat i departament); (2) el títol provisional del TFG o TFM; (3) la tria del taller en què voldria participar en primera opció i en segona opció; (4) un resum del seu projecte de TFG o TFM (màxim 200 paraules), explicant què es vol investigar, com, amb quines dades, on, quan, i per a qui / per què; i (5) una pregunta o proposta de debat per a les persones expertes o, alternativament, una mostra de dades per treballar o el problema a consultar (màxim 200 paraules).

2. Formulari per l’enviament de propostes (fins al 3 d’abril del 2022).
https://docs.google.com/forms/d/1a67PZQIUB9K_xnftJ7jigPuT97Su1AbhFMlkFhuafUo/edit

3. Assistents sense presentació: Acte obert a tota la comunitat universitària, amb inscripció prèvia. Les persones interessades a assistir a l’acte sense presentació pròpia han d’escriure un correu a joan.costa@upf.edu
Detallar dades personals: nom i cognoms, universitat i departament (fins al 3 d’abril del 2022).

*Es lliurarà un certificat a les persones participants i assistents que el demanin.
Podeu adreçar-nos les vostres  preguntes a joan.costa@upf.edu