+34 932 701 620 socs@iec.cat
Enllaç Hora: 16 abr. 2021 11:30h
https://us02web.zoom.us/j/81643539195?pwd=WVZ5Ti85SmZ3WWtQd0xETHNiQVhXdz09
ID de reunió: 816 4353 9195
CA: iXdTr8
La SOCS obre una nova crida a la participació al Niu de suport (tallers pràctics) de la SOCS (IEC) per a TFGs i TFMs de l’àmbit de la sociolingüístca. Són uns tallers per ajudar els estudiants a dissenyar i preparar els seus projectes. Enguany aquesta activitat es realitzarà de forma virtual.
V. Informació més avall

Conferència inaugural

a càrrec de

Marina Massaguer Comes

(UOC/CUSC).

La Societat Catalana de Sociolingüística de l’IEC organitza una jornada de tallers pràctics per donar suport a l’alumnat que estigui preparant i cursant l’assignatura del Treball de Fi de Grau (TFG) o de Màster (TFM) en l’àmbit de la sociolingüística, la pragmàtica o l’anàlisi del discurs, en català, castellà o anglès. Enguany, se celebrarà virtualment a la Universitat Rovira i Virgili divendres 16 d’abril del 2021.
L’objectiu és propiciar la discussió i ajudar a resoldre dubtes i debatre idees en un dels vuit tallers proposats a continuació, en què una persona experta reconeguda en l’àmbit donarà resposta a una pregunta (sobre teoria, metodologia, recollida i anàlisi de dades, etc.) generada prèviament per un/a alumne/a de TFG o TFM. La xerrada inaugural serà a càrrec de Marina Massaguer Comes (UOC).
  • Taller 1: Ensenyament de llengües; educació multilingüe.
  • Taller 2: Demolingüística; censos lingüístics.
  • Taller 3: Multilingüisme en organitzacions; usos lingüístics.
  • Taller 4: Nous parlants: biografies i trajectòries lingüístiques.
  • Taller 5: Comunitats de parla catalana; canvi i variació lingüística.
  • Taller 6: Llengua en els mitjans de comunicació; persuasió; discurs polític.
  • Taller 7: Política lingüística; justícia lingüística; drets lingüístics.
  • Taller 8: Comunicació intercultural; anàlisi de la interacció.

Amb la participació de: Josep Maria Castellà (UPF), Joan Costa (UPF), Avel·lí Flors-Mas (UB), Alexandra Monné (UdA), Luci Nussbaum (UAB), Miquel Àngel Pradilla (URV), Joan Pujolar (UOC), Maite Puigdevall (UOC), Elvira Riera (UPF), Maria Sabaté-Dalmau (UdL), Natxo Sorolla (URV/Cruscat), Andrea Sunyol (UCL) i Mireia Trenchs (UPF).

INSCRIPCIONS

L’alumnat interessat s’ha d’inscriure a través del formulari en línia que trobareu a continuació.
INFORMACIONS CLAU
Data: 16 d’abril de 2021
Hora: 11:30-14:30
Lloc: Espai Zoom (accés per a participants)
DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: 26 de març del 2021
1. Alumnat participant amb presentació L’alumnat interessat omplirà un formulari en línia amb (1) les seves dades personals (nom i cognoms, universitat i departament); (2) el títol provisional del TFG o TFM; (3) la tria del taller en què voldria participar en primera opció i en segona opció; (4) un resum del seu projecte de TFG o TFM (màxim 200 paraules), explicant què es vol investigar, com, amb quines dades, on, quan, i per a qui / per què; i (5) una pregunta o proposta de debat per a les persones expertes o, alternativament, una mostra de dades per treballar o el problema a consultar (màxim 200 paraules).
2. Formulari per l’enviament de propostes (fins el 26 de març del 2021). https://forms.gle/tyzVwsEKNjSsqxZc7
3. Assistents sense presentació: Acte obert a tota la comunitat universitària, amb inscripció prèvia. Les persones interessades a assistir a l’acte sense presentació pròpia han d’escriure un correu a
*Es lliurarà un certificat a totes les persones participants i assistents.
Podeu adreçar-nos les vostres  preguntes a miquelangel.pradilla@urv.cat o maria.sabate@udl.cat