La Societat Catalana de Sociolingüística organitzà la taula rodona “El front exterior: les polítiques lingüístiques explicades als estrangers”. Aquest acte va anar a càrrec d’Emili Boix, curador del volum col·lectiu d’aparició recent Democratic policies for Language Revitalisation: the Case of Catalan (Palgrave-Macmillan, 2011).
Aquest acte va quedar inclòs en el marc del centenari de la Secció Filològica i és una de les iniciatives del “2011, l’any de la paraula viva”. L’acte va tenir lloc el dimecres 22 de febrer a les 19.00 h a la sala Puig i Cadafalch, de l’Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme, 47.