«El euskera en la Comunidad Autónoma Vasca (2009). Una aproximación a la diversidad lingüística», a càrrec de Miquel Gros, advocat i sociolingüista.

Data: Dimarts, 16 de febrer de 2010, a les 18.30 hores.
Lloc: Sala Nicolau d’Olwer de l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, Barcelona).
Sinopsi: El llibre fa una breu introducció a la diversitat lingüística europea i espanyola , per presentar seguidament l’evolució última de l’euskera a la Comunitat Autònoma Basca en les tres darreres dècades i les seves expectatives de futur, d’acord amb les dades demolingüístiques. El relatiu èxit d’aquest procés no pot amagar els enormes entrebancs de qualsevulla recuperació lingüística, que provenen de l’actuació legislativa de l’Estat, com demostrava el recent Informe del Comitè d’Experts, depenent del Consell d’Europa. Per això l’autor planteja l’absoluta necessitat d’una Política Lingüística d’Estat que estableixi quin futur es vol per a totes les seves llengües. Autor: Miquel Gros i Lladós és advocat de professió i sociolingüista de vocació. Fill de catalans, va criar-se a Pamplona, punt inicial dels seus lligams amb la cultura i la llengua basques. El seu anterior treball, igualment publicat per Euskaltzaindia, Recuperación del Euskera en Navarra (2007), ja feia veure una de les seves principals inquietuds: la compilació i estudi de les dades demolingüístiques com a material d’anàlisi que permeti una legislació més conseqüent per a les llengües minoritzades.