Convocat el Premi Modest Reixach

La vintena edició d’aquesta premi s’ha publicat en el XCI Cartell de premis i de borses d’estudi de l’Institut d’Estudis Catalans.

TSC a JCR i reconeguda per FECYT

La revista ha assolit un índex d’impacte de 10 (ICDS) en la Matriu d’Informació de l’Avaluació de Revistes (MIAR), s’indexa en diferents bases de dadesi ha obtingut el Segell de Qualitat FECYT de reconeixement de la qualitat editorial i científica.

En record de Miquel Strubell

El dia 5 de març de 2022 es va llevar amb la trista notícia del decés de Miquel Strubell i Trueta, membre actiu de la Societat Catalana de Sociolingüística

4t Niu de suport a treballs finals de sociolingüística

Enguany se celebrarà virtualment a la Universitat Pompeu Fabra el divendres 29 d’abril del 2022
4t Niu de suport a treballs finals de sociolingüística

4t Niu de suport a treballs finals de sociolingüística


La Societat Catalana de Sociolingüística de l’IEC organitza una jornada de tallers pràctics per donar suport a l’alumnat que estigui preparant i cursant l’assignatura del Treball de Fi de Grau (TFG) o de Màster (TFM) en l’àmbit de la sociolingüística, la pragmàtica o l’anàlisi del discurs, en anglès, aranès, català, castellà o llengua de signes catalana. Enguany, se celebrarà virtualment a la Universitat Pompeu Fabra el divendres 29 d’abril del 2022.

L’objectiu és propiciar la discussió i ajudar a resoldre dubtes i debatre idees en un dels nou tallers proposats a continuació, en què una persona experta reconeguda en l’àmbit donarà resposta a una pregunta (sobre teoria, metodologia, recollida i anàlisi de dades, etc.) generada prèviament per un/a alumne/a de TFG o TFM. La xerrada inaugural serà a càrrec de Daniel Cassany (UPF).

Conferència inaugural a càrrec de Daniel Cassany (UPF)

  • Taller 1: Ensenyament de llengües; educació multilingüe.
  • Taller 2: Demolingüística; censos lingüístics.
  • Taller 3: Multilingüisme en organitzacions; usos lingüístics.
  • Taller 4: Nous parlants: biografies i trajectòries lingüístiques.
  • Taller 5: Comunitats de parla catalana; canvi i variació lingüística.
  • Taller 6: Llengua en els mitjans de comunicació; persuasió; discurs polític.
  • Taller 7: Política lingüística; justícia lingüística; drets lingüístics.
  • Taller 8: Comunicació intercultural; anàlisi de la interacció.
  • Taller 9: Llengua de signes catalanaAmb la participació de: Gemma Barberà (UPF), Vicent Climent (UPF), Eva Codó (UAB), Alexandra Monné (UdA), Luci Nussbaum (UAB, jubilada), Miquel Àngel Pradilla (URV), Maite Puigdevall (UOC), Joan Pujolar (UOC), Elvira Riera (EAPC), Ixone Sáenz Paraíso (UPF), Natxo Sorolla (URV), Andrea Sunyol (UCL), Mireia Trenchs (UPF) i Mar Vanrell (UIB).

 

INSCRIPCIONS

L’alumnat interessat s’ha d’inscriure a través del formulari en línia que trobareu a continuació.

INFORMACIONS CLAU

Data: 29 d’abril de 2022

Hora: 11:30-14:30 h

Lloc: Espai Zoom (accés per a participants)

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: diumenge 3 d’abril del 2022

L’ACTIVITAT ÉS GRATUÏTA.

1. Alumnat participant amb presentació

L’alumnat interessat omplirà un formulari en línia amb (1) les seves dades personals (nom i cognoms, universitat i departament); (2) el títol provisional del TFG o TFM; (3) la tria del taller en què voldria participar en primera opció i en segona opció; (4) un resum del seu projecte de TFG o TFM (màxim 200 paraules), explicant què es vol investigar, com, amb quines dades, on, quan, i per a qui / per què; i (5) una pregunta o proposta de debat per a les persones expertes o, alternativament, una mostra de dades per treballar o el problema a consultar (màxim 200 paraules).

2. Formulari per l’enviament de propostes (fins al 3 d’abril del 2022).
https://docs.google.com/forms/d/1a67PZQIUB9K_xnftJ7jigPuT97Su1AbhFMlkFhuafUo/edit

3. Assistents sense presentació: Acte obert a tota la comunitat universitària, amb inscripció prèvia. Les persones interessades a assistir a l’acte sense presentació pròpia han d’escriure un correu a joan.costa@upf.edu
Detallar dades personals: nom i cognoms, universitat i departament (fins al 3 d’abril del 2022).

*Es lliurarà un certificat a les persones participants i assistents que el demanin.
Podeu adreçar-nos les vostres  preguntes a joan.costa@upf.edu

NOTÍCIES

Lliurament del 19è Premi Modest Reixach de la SOCS

El passat 23 d'abril l'IEC va poder reprendre els tradicionals lliuraments de premis de la diada de Sant Jordi. Pel que fa al premi Modest Reixach de Sociolingüística, va recaure en un capítol de llibre:   Puigdevall, Maite, Colombo, Alba, & Pujolar, Joan...

read more

3er Niu de suport a treballs finals de sociolingüística

Enllaç Hora: 16 abr. 2021 11:30h https://us02web.zoom.us/j/81643539195?pwd=WVZ5Ti85SmZ3WWtQd0xETHNiQVhXdz09 ID de reunió: 816 4353 9195 CA: iXdTr8 La SOCS obre una nova crida a la participació al Niu de suport (tallers pràctics) de la SOCS (IEC) per a TFGs i TFMs de...

read more

DESTACATS

VIDEOTECA

https://40anys-sociolinguistica.espais.iec.cat

 

40 anys de Sociolingüística catalana