Dijous, 20 de novembre a les 19h, Sala Pere i Joan Coromines de l’IEC, Carrer del Carme, 47 de Barcelona
        Vila
Ponents: Isidor Marí (IEC) i Xavier Vila (UB); Modera: Elvira Riera (UPF)
Com a cloenda dels actes de commemoració del seu 40è aniversari, la Societat Catalana de Sociolingüística vol oferir una reflexió sobre l’evolució que ha fet la sociolingüística a l’àrea catalana, centrada en la manera com ha abordat el contacte de llengües. Amb el terme ‘sociolingüística del conflicte’ es fa referència a l’enfocament predominant en els inicis de la sociolingüística catalana, que planteja el dilema entre la substitució i la normalització lingüística i que ha tingut una influència significativa en les polítiques lingüístiques públiques. Amb el terme ‘sociolingüística del multilingüisme’ es fa referència a l’enfocament que, a partir dels anys 90, parteix de la quotidianitat del contacte de llengües i treballa amb nous conceptes, com els de sostenibilitat o hibriditat lingüístiques.  Actualment conviuen totes dues perspectives:  la del multilingüisme predomina en l’àmbit acadèmic, la del conflicte és present sobretot en el discurs polític.
Els ponents exposaran la seva visió d’aquesta evolució, en el cas de Xavier Vila des d’un punt de vista eminentment acadèmic, i en el cas d’Isidor Marí des del punt de vista de l’acció política i institucional. Les seves intervencions es desenvoluparan a partir de dues preguntes que els plantejarà la moderadora successivament:

  1. És vigent la sociolingüística del conflicte?
  2. Què seria avui la normalitat lingüística? Des d’aquest punt de vista, quins són els principals reptes que tenen les llengües, els parlants i els governs en el context multilingüe actual, i especialment en un cas de contacte de llengües com el català?

Aquest acte també s’ha integrat al programa del II Simposi Internacional sobre Nous Parlants en l’Europa Multilingüe. S’oferirà interpretació català-anglès-català.