«La llengua dels catalans: Cultura, Estat, Nació»

a càrrec de l’Honorable Senyor Ferran Mascarell i Canalda, Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Va obrir i cloure l’acte el President de l’Institut d’Estudis Catalans, l’Il·lustríssim Senyor Salvador Giner. Dia: 2 de maig,...