El passat divendres 17 a les 18:00 tingué lloc en una sala Zoom de l’IEC l’assemblea annual de la societat. En l’assemblea s’aprovaren els informes d’activitats i de comptes preceptius així com les propostes de programa d’activitats i pressupost per a l’any següent. La Sra. Mercè Solé Sanosa fou baixa de la junta per exhauriment de mandat amb l’agraïment unànim dels assistents, que aprovaren de passar la responsabilitat de tresorera a la Dra. Lucila Nussbaum Capdevila. Tant l’acta com la informació  més detallada es trameten regularment als socis via correu electrònic. En cas que us calgui actualitzar les dades de contacte, cal que escriviu a l’adreça electrònic de secretaria.